ఓహలే Oohale Oohale Lyrics in Telugu and English - Jaanu (2020), Chinmayi Sripaada, Govind Vasantha

ఊహలే Oohale Oohale Lyrics in Telugu and English – Jaanu (2020), Chinmayi Sripaada, Govind Vasantha

Here is the ఊహలే Oohale Oohale Lyrics in Telugu and Oohale Oohale Lyrics in English. Oohale Oohale is a Telugu song from the Telugu movie Jaanu (2020). This song is sung by Chinmayi Sripaada and Govind Vasantha. Oohale Oohale song lyrics is written by Shree Mani and the music is composed by Govind Vasantha.

Oohale Oohale song details

SongOohale Oohale
SingersChinmayi Sripaada and Govind Vasantha
MusicGovind Vasantha
LyricsShree Mani
MovieJaanu (2020)
Music LabelThink Music India

ఊహలే Oohale Oohale Lyrics in Telugu – Chinmayi Sripaada and Govind Vasantha

ఊహలే Oohale Oohale Lyrics in Telugu

పియా… బాలము మోరా…
పియా… మోరా… బాలము

పియా… ఘర్ ఆవో… ఘర్ ఆ…
పియా… ఘర్ ఆ ఆ జీ…
బాలమ మోరా…
బాలము మోరా… పియా…
పియా హ… బాలము మోరా మోరా

ఆ ఆ… చిన్ని మౌనములోన… ఎన్ని ఊగిసలో…
కంట నీరు లేని… రోజు కలిసెనే…
ప్రాణములో… ప్రాణ సడే…

ఊహలే ఊహలే… నిను విడవవులే…
గుండెకే ప్రాణమై… పూసే పూసే…
ఊహలే ఊహలే… నిను మరిచిన వేళ
ఊపిరే లేని వేళ… ఆ ఆ ఆ…

Oohale Oohale Lyrics in English – Chinmayi Sripaada and Govind Vasantha

Oohale Oohale Lyrics in English

Piyaa… Baalama Moraa…
Piyaa… Moraa… Baalama…

Piyaa… Ghar Aavo… Ghar Aa..
Piyaa… Ghar Aa… Aajee…

Baalama Moraa… Piyaa…
Piyaa Haa… Baalama Mora Moraa…

Aa… Aa… Chinni Mounamulonaa…
Enni..Ee… Ee… Oogisalo…
Kanta Neeru Lenee… Roju Kalisene…
Praanamulo Praana Sade…

Oohale Oohale… Ninu Vidavavule…
Gundeke Praanamai… Poose Poose…
Oohale Oohale… Ninu Marichina Vela…
Oopire Leni Vela.. Aa Aa Aa…

More Telugu songs lyrics

Check more Telugu songs lyrics here.

Listen to more songs of Jaanu (2020) here.

Scroll to Top