പവിഴമഴ Pavizha Mazha lyrics in English and Pavizha Mazhaye lyrics in Malayalam. Pavizha Mazha is a song from the Malayalam movie Athiran (2019) starring Fahadh Faasil and Sai Pallavi. This song is sung by KS Harisankar. This song is also searched as Pavizha Mazha song lyrics and Pavizha Mazha lyrics Athiran.

പവിഴമഴ Pavizha Mazha lyrics in English and Malayalam: Athiran (2019)

പവിഴമഴ Pavizha Mazha lyrics in English and Pavizha Mazha lyrics in Malayalam. Pavizha Mazha is a song from the Malayalam movie Athiran (2019) starring Fahadh Faasil and Sai Pallavi. This song is sung by KS Harisankar. This song is also searched as Pavizha Mazha song lyrics and Pavizha Mazha lyrics Athiran.

പവിഴമഴ Pavizha Mazha song details:

  • Song Name: Pavizha Mazha (Malayalam)
  • Movie Name: Athiran (2019)
  • Singer(s): Harishankar K.S.
  • Lyrics Writer(s): Vinayak Sasikumar
  • Music Director(s): PS Jayhari
  • Actor(s): Fahad Faasil, Sai Pallavi
  • Record Label: Manorama Music

പവിഴമഴ Pavizha Mazha lyrics in English: Athiran (2019)

Pavizha Mazha lyrics in English

Dhoore Oru Mazhavillin
Ezham Varnnam Pol
Thooval Kavilinayil
Nin Mayalavanyam

Innen Idavazhiyil
Ninnomal Kalthaalam
Neeyam Swarajathiyil
Ee Mounam Vaachalam

Sadhyaragangalettu Paadunnu
Bhoomiyum Vaanavum
Saakshiyaay Bhavukangalekunnu
Shyamameghangalum

Pavizha Mazhaye…Nee Peyyumo
Innivale…Nee Moodumo
Ven Panimathiyivalile
Malaroliyazhakile Naalangalil

En Kanavukal Vithariya Tharakangale
Kaanuvaan Kaathu Njaan

Dhoore Oru Mazhavillin
Ezham Varnnam Pol
Thooval Kavilinayil
Nin Mayalavanyam

Aararume Thedattha Nin
Ulnambu Thedi
Ararume Kanathoraa
Dahangal Pulki

Nee Pokum Dhooram
Nizhalay Njaan Vannidam
Theerangal Thedi
Chirakeri Poyidam

Madhuramoorum Chiriyaale Nee
Priyasammatham Moolumo
Manathaarin Azhineekki Nee
Ianayavaan Porumo

Kaalamakunna Thoniyil Nammal
Innitha Cherave
Peelineerthunnorayiram Jaalam
Ennilinnakave

Pavizha Mazhaye…Nee Peyyumo
Innivale…Nee Moodumo
Ven Panimathiyivalile
Malaroliyazhakile Naalangalil

En Kanavukal Vithariya Tharakangale
Kaanuvaan Kaathu Njaan

പവിഴമഴ Pavizha Mazha lyrics in Malayalam: Athiran (2019)

പവിഴമഴ Pavizha Mazha lyrics in Malayalam

ദൂരെ ഒരു മഴവില്ലിന്നേഴാം വർണ്ണം പോൽ
തൂവൽ കവിളിണയിൽ നിൻ മായാലാവണ്യം
ഇന്നെൻ ഇടവഴിയിൽ നിന്നോമൽ കാൽത്താളം
നീയാം സ്വരജതിയിൽ ഈ മൗനം വാചാലം

സാന്ധ്യരാഗങ്ങളേറ്റു പാടുന്നു ഭൂമിയും വാനവും
സാക്ഷിയായ് ഭാവുകങ്ങളെകുന്നു ശ്യാമമേഘങ്ങളും
പവിഴമഴയേ… നീ പെയ്യുമോ
ഇന്നിവളെ… നീ മൂടുമോ

വെൺ പനിമതിയിവളിലെ മലരൊളിയഴകിലെ നാളങ്ങളിൽ
എൻ കനവുകൾ വിതറിയ താരകങ്ങളെ കാണുവാൻ കാത്തു ഞാൻ
ദൂരെ ഒരു മഴവില്ലിന്നേഴാം വർണ്ണം പോൽ
തൂവൽ കവിളിണയിൽ നിൻ മായാലാവണ്യം

ആരാരുമേ തേടാത്ത നിൻ ഉൾനാമ്പു തേടി
ആരാരുമേ കാണാത്തൊരാ ദാഹങ്ങൾ പുൽകി
നീ പോകും ദൂരം നിഴലായ് ഞാൻ വന്നിടാം
തീരങ്ങൾ തേടി ചിറകേറി പോയിടാം

മധുരമൂറും ചിരിയാലെ നീ പ്രിയസമ്മതം മൂളുമോ
മനതാരിൻ അഴിനീക്കി നീ ഇണയാവാൻ പോരുമോ
കാലമാകുന്ന തോണിയിൽ നമ്മളിന്നിതാ ചേരവേ
പീലിനീർത്തുന്നൊരായിരം ജാലമെന്നിലിന്നാകവേ
പവിഴമഴയേ… നീ പെയ്യുമോ

ഇന്നിവളെ… നീ മൂടുമോ
വെൺ പനിമതിയിവളിലെ മലരൊളിയഴകിലെ നാളങ്ങളിൽ
എൻ കനവുകൾ വിതറിയ താരകങ്ങളെ കാണുവാൻ കാത്തു ഞാൻ

Check more Malayalam songs lyrics here.

Scroll to Top