ഇള വെയിലലകളിൽ ഒഴുകും Ilaveyilalakalil Ozhukum Lyrics in Malayalam and English - Marakkar Lion of the Arabian Sea (2021), M.G Sreekumar, Shreya Ghoshal

ഇള വെയിലലകളിൽ ഒഴുകും Ilaveyilalakalil Ozhukum Lyrics in Malayalam and English – Marakkar: Lion of the Arabian Sea (2021), M.G Sreekumar, Shreya Ghoshal

Here is the ഇള വെയിലലകളിൽ ഒഴുകും Ilaveyilalakalil Ozhukum Lyrics in Malayalam and Ilaveyilalakalil Ozhukum Lyrics in English. Ilaveyilalakalil Ozhukum is a Malayalam song from the movie Marakkar: Lion of the Arabian Sea (2021). This song is sung by M.G Sreekumar and Shreya Ghoshal. Ilaveyilalakalil Ozhukum song lyrics is written by Prabha Varma and the music is composed by Ronnie Raphael.

SongIlaveyilalakalil Ozhukum
SingersM.G Sreekumar and Shreya Ghoshal
MusicRonnie Raphael
LyricsPrabha Varma
MovieMarakkar: Lion of the Arabian Sea (2021)
Music LabelSaina Music

ഇള വെയിലലകളിൽ ഒഴുകും Ilaveyilalakalil Ozhukum Lyrics in Malayalam

Ilaveyilalakalil Ozhukum Lyrics in Malayalam

കണ്ണാ നീ നിനയ്പ്പത്താരേ…
രാധയേ രാഗർദ്രയേ…
നിന്നെ മനമലിഞ്ഞവൾ ഉയിർ…
പൂക്കളാൽ പൂജ ചെയ്കെ…

സാഗ രിഗ മണി നിസ
നിസാ ഗരി സനി ദമ ഗമ പഗ രിസ
സസാ ഗഗ സസമമ,
സസാ ഗഗ രിരിഗ മമാനി നിസ
നിനി സസ ഗനി സസാ നിനി സാസ ഗനി സസാ
നിനി സസ നിനി ദദപ!

ഇള വെയിലലകളിൽ ഒഴുകും.
ഈ യമുനയുമൊരു നവ വധുവായ്..
നനുനനെ ഒരു മഴ പോലെ..
കുളിരലയായ് വാ..നീ പ്രിയ വധുവല്ലേ…

ഹിമജല കനമണി യുതിരും.
ഈ വനികയുമൊരു മധു വനമായ്..
മണി മുക്കിലോളി നിറമോടെ..
മയിലഴകായ് വാ.
നീ മമ മനമല്ലേ.

മഞ്ഞണി പൂവേ… പൊന്നൂയലാട്ടും
നീരണികാറ്റിൽ… നിൻ സ്നേഹമല്ലേ…

ചന്ദനം ചാർത്തും.
നിൻമേനി വാക.
പൂവുടൽ തേടും.
എൻ മാരനല്ലേ നീ..

ഇള വെയിലലകളിൽ ഒഴുകും.
ഈ യമുനയുമൊരു നവ വധുവായ്..
നനുനനെ ഒരു മഴ പോലെ..
കുളിരലയായ് വാ..നീ പ്രിയ വധുവല്ലേ

മെല്ലെ മെല്ലേ ഇലത്താം.
തങ്കതാര ദീപസമമായ്.
മേഘ രാവിൽ ഇതിലെ.
മേഘ തെറിലേരി വരുമോ…

മന്ദ മന്ദമഴകേ.
ഇന്നെൻ വേണുഗാന മൊഴുകേ..
രസ രാവിലമലേ.
രാധാ റാണിയായി വരുമോ..

ഒരു നാളേ വിരൽത്തലാലേ
ശ്രുതിമീട്ടും.. തനുവിതിലാകെ…
കനവാകെ നിറവാലെ..
മധുമയമൊരു സുഖലയമായ് …

മനമാകേ നിനവാകെ
ഒരു സംഗീത സല്ലാപ മുണരുകയായ് …

ഹിമജല കനമണി യുതിരും.
ഈ വനികയുമൊരു മധുവനമായി.
മണിമുകിൽ ഒളിനിറമോടെ..
മയിലഴകായ്.. വാ
നീ മമ മനമല്ലേ……

സ്വപ്ന ഗന്യ യകലെ
നിന്നും ദേവതാരു നിരയായി.
കാവു നീക്കി അരികെ..
ലീലാ ലോലയായി വരവായ്..

സ്വർണ്ണ വർണ്ണ വിരലാൽ
മഞ്ഞിൻ പാലി നീക്കി വെറുതേ
സാന്ധ്യ താരമിതിലെ..
മിന്നൽ പീലി നീട്ടി വരവായ്.

ഒരു പൂവായ്… തരളിതയായ് നീ…
ഓഹ് ഒരു പാട്ടായി… മധുരിമയായ് നീ…
താനുവാകെ മൃദുവായ് നീ
ഒരു കുറിയൊരു ചെറുതിരയായ്

ഉടലാകെ ഉയിരാകെ
നരു സിന്ധൂര മന്ദാര മിലകുകയായ്…

ഇള വെയിലലകളിൽ ഒഴുകും
ഈ യമുനയുമൊരു നവ വധുവായ്
നനുനനെ ഒരു മഴ പോലെ..
കുളിരലയായ് വാ..നീ പ്രിയ വധുവല്ലേ… !

ഇള വെയിലലകളിൽ ഒഴുകും Ilaveyilalakalil Ozhukum Lyrics in English

Ilaveyilalakalil Ozhukum Lyrics in English

Kannaa Nee Ninaippathare
Radhaye Raagardhraye
Ninne Manamalinjaval Uyir
Pookkalaal Pooja Cheyke

SaGaRiGa MaNiNiSa
NiSaGaRiSaNiDaMa GaMaPaGaRiSa
SaSaGaGa SaSaMaMa
SaSaGaGaRiRiGa MaMaNiNiSa
NiNiSaSa GaNiSaSa NiNiSaSa GaNiSaSa
NiNiSaSa NiNiDaDaPa

Ilaveyilalakalil Ozhukum
Ee Yamunayun Oru… Nava Vadhuvaay
Nanu Naneyoru… Mazha Pole
Kuliralayaay Vaa… Nee Priya Vadhuvalle

Himajala Kanamani Yuthirum
Ee Vanikayumoru Madhuvanamaayi
Mani Mukiloli Niramode
Mayilazhakaay Vaa
Nee Mama Manamlle

Manjani Poove… Ponnooyalaattum
Neeranikaattil… Nin Snehamalle

Chandanam Chaarthum
Ninmeni Vaaka
Poovudal Thedum
En Maaranalle Nee

Ilaveyilalakalil Ozhukum
Ee Yamunayun Oru… Nava Vadhuvaay
Nanu Naneyoru… Mazha Pole
Kuliralayaay Vaa… Nee Priya Vadhuvalle

Melle Melle Ilathaam
Thankathaara Deepasamamaay
Maagha Raavil Ithile
Megha Therileri Varumo

Mantha Mantham Azhake
Innen Venugaana Mozhuke
Raasa Raavilamale
Radha Raniyaayi Varumo

Oru Naale Viralthalaale
Shruthi Meettum… Thanuvithilaake
Kanavaake Niravaalle
Madhumayamoru Sukhalayamaayi
Manamaake Ninavaake
Oru Sangeetha Sallaapa Munarukayaayi

Himajala Kanamani Yuthirum
Ee Vanikayumoru Madhuvanamaayi
Mani Mukiloli Niramode
Mayilazhakaay Vaa
Nee Mama Manamlle

Swapna Yannya Yakale
Ninnum Devathaaru Nirayaayi
Kaavu Neekki Arike
Leelaa Lolayaayi Varavaay

Swarna Varna Viralaal
Manjin Paali Neekki Veruthe
Saandhya Thaaramithile
Minnal Peeli Neetti Varavaay

Oru Poovaay… Tharalithayaay Nee
Oru Paattaayi… Madhurimayaay Nee
Thanuvaake Mrudhuvaay Nee
Oru Kuriyoru Cheruthirayaay
Udalaake Uyiraake
Naru Sindhoora… Mandhara milakukayaay

Ilaveyilalakalil Ozhukum
Ee Yamunayun Oru… Nava Vadhuvaay
Nanu Naneyoru… Mazha Pole
Kuliralayaay Vaa… Nee Priya Vadhuvalle

More Malayalam songs lyrics

Scroll to Top