సామి సామి Saami Saami Lyrics in Telugu and English - Pushpa (2021), Rajalakshmi Senthiganesh

సామి సామి Saami Saami Lyrics in Telugu and English – Pushpa (2021), Rajalakshmi Senthiganesh

Here is the సామి సామి Saami Saami Lyrics in Telugu and Saami Saami Lyrics in English. Saami Saami is a Telugu song from the Telugu movie Pushpa (2021). This song is sung by Rajalakshmi Senthiganesh. Saami Saami song lyrics is written by Viveka and the music is composed by Devi Sri Prasad.

Saami Saami song details

SongSaami Saami
SingersRajalakshmi Senthiganesh
MusicDevi Sri Prasad
LyricsViveka
MoviePushpa (2021)
Music LabelAditya Music

సామి సామి Saami Saami Lyrics in Telugu- Pushpa (2021)

Saami Saami Lyrics in Telugu

నువ్వు అమ్మి అమ్మి అంటంటే
నీ పెళ్ళానై పోయినట్టుందిరా
సామి నా సామి
నిన్ను సామి సామి
నా పెనెవిటి లెక్క సక్కంగుందిరా
సామి నా సామి
నీ ఎనుకే ఎనుకే అడుగేస్తాంటే
నీ ఎనుకే ఎనుకే అడుగేస్తాంటే
ఎంకన్న గుడి ఎక్కినట్టుందిరా సామి
నీ పక్కా పక్కన
కూసుంటాంటే పరమేశ్వరుడే దక్కినట్టుందిరా సామి
నువ్వెళ్ళే దారే సుత్తా ఉంటె
ఏరే ఎండినట్టుందిరా
సామి నా సామి
సామి రారా సామి
బంగరు సామి మీసాల సామి రోషాల సామి
నా సామి
సామి రారా సామి
బంగరు సామి మీసాల సామి రోషాల సామి

పిక్కల పై దాకా
పంచెను ఎత్తే కడితే
పిక్కల పై దాకా
పంచెను ఎత్తే కడితే
నా పంచ ప్రాణాలు పోయెను సామి
కార కిల్లి నువ్వు కసకస నములుతుంటే
నా ఒళ్ళు ఎర్రగా పండెను సామి
నీ అరుపులు కేకలు వింటావుంటే ఏ…
నీ అరుపులు కేకలు వింటావుంటే
పులకరింపులే సామి
నువ్వు కాలు మీద కాలేసుకుంటే పూనకాలే సామి
రెండు గుండీలు ఇప్పి గుండెను సూపితే
పాలకుండ లెక్క పొంగిపోతా
సామి నా సామి
నా సామి
సామి రారా సామి
బంగరు సామి మీసాల సామి రోషాల సామి
నా సామి
సామి రారా సామి
బంగరు సామి మీసాల సామి రోషాల సామి

కొత్త చీర కట్టుకుంటే
ఎట్టా ఉందొ చెప్పకుంటే
కొత్త చీర కట్టుకుంటే
ఎట్టా ఉందొ చెప్పకుంటే
కొన్న విలువ సున్నా అవదా సామి
కొప్పులోన పూలు పెడితే
గుప్పున నువ్వే పీల్చకుంటే
పులగుండె రాలి పడదా సామి
నా కొంగే జారేటప్పుడు నువ్వు… ఆ…
నా కొంగే జారేటప్పుడు నువ్వే సూడకుంటే సామి
ఆ కొంటె గాలే జాలే పడదా సామి
నా అందం చందం నీదవ్వకుంటే
ఆడ పుట్టుకే బీడయిపోదా
సామి నా సామి
నా సామి
సామి రారా సామి
బంగరు సామి మీసాల సామి రోషాల సామి
నా సామి
సామి రారా సామి
బంగరు సామి మీసాల సామి రోషాల సామి

Saami Saami Lyrics in English- Pushpa (2021)

Saami Saami Lyrics in English

Nuvvu ammi ammi antantey
Nee pellanai poyinattundhira
Saami naa saami
Ninnu saami saami
Naa peniviti lekka sakkagundhiraa
Saami naa saami
Nee venuke venuke adugesthantey
Nee venuke venuke adugesthantey
Enkanna gudi ekkinattundhira saami
Nee pakka pakkana
Kusuntaantey parameshwarude dakkinattundhiraa saami
Nuvvelle daarey suttha untey
Yerey endinattundhiraa
Saami naa saami
Saami rara sami
Bangaru saami meesala saami roshala saami
Naa saami
Saami rara saami
Bangaru saami meesala saami roshala saami

Pikkala pai dhaka
Panchenu etthey kadithe
Pikkala pai dhaka
Panchenu etthey kadithe
Naa pancha pranalu poyenu saami
Kaara killi nuvvu kasakasa namuluthunte
Na vollu erraga pandenu saami
Nee arupulu kekalu vintavunte
Pulakarimpule saami
Nuvvu kaalu meedha kaalesukunte poonakale saami
Rendu gundeelu ippi gundenu soopithe
Paalakunda lekka pongipotha
Naa saami
Saami rara saami
Bangaru saami meesala saami roshala saami
Naa saami
Saami rara saami
Bangaru saami meesala saami roshala saami

Kottha cheera kattukunte
Etta undho cheppakunte
Kottha cheera kattukunte
Etta undho cheppakunte
Konna viluva sunna avadha saami
Koppulona poolu pedithe
Guppuna nuvve peelchakunte
Poola gunde raali padadha saami
Naa konge jaaretappudu nuvvu aa..
Naa konge jaaretappudu nuvve soodakunte saami
Aa konte gaale jaale padadha saami
Naa andham chandham needhavvakunte
Aada puttukey beedayipodha
Naa saami
Saami rara saami
Bangaru saami meesala saami roshala saami
Naa saami
Saami rara saami
Bangaru saami meesala saami roshala saami

More Lyrics

Listen to more songs of Pushpa (2021) here.

 

Scroll to Top